Πολιτική του blog

Το μπλογκ zoni-e.espivblogs.net είναι ένα εργαλείο της αναρχικής ομάδας Ζώνη E΄, σε αυτό θα δημοσιεύεται οποιαδήποτε δράση ή ανακοίνωση της ομάδας, καθώς επίσης και κείμενα των μελών της, που θα φέρουν ξεχωριστή υπογραφή.’Οταν θα το κρίνει απαραίτητο η συνέλευσή της, τότε θα γίνεται και κάποια αναδημοσίευση. Επιπλέον, δεν αποκλείεται, σε κάποιες περιπτώσεις, να δημοσιεύονται πρωτοβουλίες αναρχικών που λαμβάνουν χώρα στα Άνω Λιόσια, χωρίς αυτό να σημαίνει, οτι οποιαδήποτε δράση πραγματοποιείται από αναρχικούς στη συγκεκριμένη γειτονιά, έχει σχέση με την ομάδα ή με τα μέλη της. Συγκεκριμένα, δράσεις ή ανακοινώσεις της Ζώνη Ε΄, θεωρούνται μόνο όσες έχουν την υπογραφή της ομάδας, και όχι όσες γίνονται στο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται.

Αναδημοσιεύσεις τμημάτων του μπλογκ, μπορούν να γίνονται, μόνο για κινηματικούς λόγους.

Τέλος, όποιος/α θέλει να εκφράσει την άποψή του, γι΄αυτά που λέει ή/και πράττει η ομάδα, ανεξάρτητα από το αν ασπάζεται τις θέσεις της ομάδας ή της αναρχίας,μπορεί να επισκέπτεται το μπλογκ και να λέει την άποψή του. Σχόλια πολιτικών κομμάτων, θα αγνοούνται και θα παραμένουν αναπάντητα.